Meerjarenplan

Het huidige jaarplan is begin 2017 opgesteld en goedgekeurd door de ledenvergadering op 22 april 2017.
Het vormt de leidraad voor het bestuur van de Familieverenging Dicht-bij in haar keuzes bij opstellen van plannen en de uitvoering daarvan.