Nederland toegankelijk voor iedereen

    Zondag 01 januari 2017

    Nederland heeft het VN verdrag inzake de rechten van personen met een handicap op 14 juni 2016 bekrachtigd. De overheid is nu verplicht om maatregelen te nemen die ervoor zorgen dat mensen met een beperking zo zelfstandig mogelijk aan de samenleving kunnen deelnemen. Maar niet alleen de overheid is aan zet. Ook bedrijven, sportverenigingen, scholen, zorginstellingen en andere organisaties moeten ervoor zorgen dat Nederland toegankelijk is voor iedereen.

    In antwoord daarop is de gehandicaptenzorg in Nederland begonnen met de campagne ‘Nederland Onbeperkt’. Op de website www.nederlandonbeperkt.nu vertellen mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuigelijke beperking wat het voor hen betekent om deel te nemen aan de samenleving. De campagne is een initiatief van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Het doel van de campagne is om mensen met een beperking zichtbaarder te maken en ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen in de samenleving.

    Op de website www.VNverdragwaarmaken.nl staat uitleg over het VN verdrag en veel actuele informatie over de voortgang ervan. De website www.gewoongelijk.nl zet ook alle veranderingen op rij.