Zorgplanbespreking in de Wlz anders geregeld dan onder de AWBZ

    Dinsdag 01 september 2015

    Vilans heeft de verschillen en overeenkomsten samengevat in een overzichtelijke tabel.

    Bron: VGN

    De tabel is te vinden via onderstaande link: