Goede mondzorg binnen Dichterbij

    Maandag 02 april 2018

    Een goede mondzorg is extra belangrijk voor mensen met een verstandelijke beperking. Het onderwerp 'mondzorg' is daarom ook door de Familievereniging via de Cliëntenraad op 'de agenda' gezet.  Inmiddels is de beleidsnotitie 'mondzorg' geactualiseerd en is een kennisgroep 'mondzorg' nauwlettend gaan kijken hoe de aanbevelingen in de praktijk 't beste kunnen worden ingevoerd en welke informatie hiervoor nodig is. Daarom zet Dichterbij een tandje bij. Op de site www.dichterbij.nl/mondzorg is een pagina met meer info ingericht over het onderwerp. Meer weten over mondzorg binnen Dichterbij? Zie de bijlage hieronder.