Onafhankelijke cliëntondersteuning

    Donderdag 03 november 2016

    Alle mensen die recht hebben op langdurige zorg (met een Wlz‐indicatie) kunnen hulp krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner. De cliëntondersteuner informeert, adviseert en ondersteunt bij vragen rondom het regelen en de uitvoering van langdurige zorg. Ook als de zorg een andere zorgzwaarte krijgt en het zorg- of ondersteuningsplan bijgesteld moet worden kan de cliëntondersteuner een bemiddelende rol spelen.

    Bij het opstellen van het zorgplan of de zorgplanbespreking heeft het Zorgkantoor en de zorgaanbieder de plicht om mensen te attenderen op deze ondersteuning.

    De onafhankelijke cliëntondersteuner werkt vanuit MEE, het SOL of Zorgbelang. Voor meer informatie en contactadressen download dan de factsheet onafhankelijke cliëntondersteuning.