Ontwikkeling richtlijn wilsbekwaamheid

  Vrijdag 04 september 2020

  Uitnodiging digitale bijeenkomst ontwikkeling richtlijn wilsbekwaamheid.

  Wilt u ook actief betrokken zijn bij de ontwikkeling van een richtlijn om de wilsbekwaamheid vast te stellen?

  Neem dan deel aan de digitale bijeenkomst: woensdag 9 september a.s. van 20.00 tot 21.00 uur
  via https://meet.jit.si/kansplus

  U wordt namens KansPlus van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen.