Overleg met VWS en Oproep

    Donderdag 05 november 2020

    Graag willen wij informatie vanuit KansPlus met u delen en uw medewerking vragen voor de onderzoeken:

    - Digitaal op bezoek.
    - Onderzoek naar de betekenis van een "tweede golf" voor mensen met een verstandelijke beperking, in de leeftijd van 17 tot 25 jaar, hun naasten en zorgprofessionals.

    Tevens ontvangt u de door de VGN geactualiseerde handreking voor de dagbesteding.