In Memoriam Joop Wehnes

    Dinsdag 06 maart 2018

    Maandag 5 maart kregen we het droeve bericht dat ons zeer gewaardeerd, markant en betrokken secretaris-bestuurslid Joop Wehnes op 4 maart is overleden in de leeftijd van 71 jaar. 

    In het binnenkort te verschijnen mededelingenblad en op de algemene ledenvergadering op 21 april zullen wij hem gedenken. Wij wensen zijn vrouw Nellie en de kinderen veel sterkte toe.

    Namens het bestuur Tjeu Verstappen