Verslag themabijeenkomst beschermingsbewind 15 november 2017

    Woensdag 07 maart 2018

    Bijgaand treft u het uitgebreide verslag aan van de themabijeenkomst beschermingsmaatregelen. Tijdens deze bijeenkomst hield de Rechtbank Oost-Brabant een presentatie over de juridische aspecten bij bewindvoering, mentorschap en curatele. Ook in het verslag opgenomen zijn de antwoorden op de vele vragen die vooraf en tijdens de pauze zijn ingediend.

    Excuus voor het feit dat dit verslag nu pas beschikbaar is gekomen. De Familievereniging heeft volgens afspraak het verslag ter verificatie en correctie aan de Rechtbank voorgelegd. Hierdoor is publicatie later beschikbaar gekomen dan wij hadden verwacht.