Manifest voor uitwerking VN-verdrag voor mensen met een verstandelijke beperking

  Vrijdag 07 december 2018

  Op 4 december hebben vertegenwoordigers van diverse landelijke belangenorganisaties, waaronder KansPlus en Sien, het manifest VN-verdrag voor mensen met een verstandelijke beperking aangeboden aan leden van de vaste Commissie van VWS.

  Het manifest vraagt aandacht  voor een specifieke uitwerking van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een verstandelijke beperking. Belangrijke uitgangspunten in het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een verstandelijke beperking zijn:

  • Respect voor de inherente waardigheid en persoonlijke autonomie
  • Respect voor verschillen tussen mensen
  • Het belang van samenleven met anderen
  • Het recht op het ontwikkelen van eigen kwaliteiten
  • Het behoud van de eigen identiteit.

  De belangenorganisaties geven aan dat deze uitgangspunten alleen gerealiseerd kunnen worden door uit te gaan van het individu en door te erkennen dat er een verscheidenheid aan individuen bestaat. Een slogan als ‘Iedereen telt mee’ is te breed, stellen zij. Daarom pleiten ze voor een specifieke uitwerking van het verdrag. Dat is niet alleen een verantwoordelijkheid voor de landelijke overheid, maar ook voor gemeenten, zorgaanbieders en andere organisaties die iets voor mensen met een verstandelijke beperking betekenen.

  Het manifest kunt u hieronder downloaden.