Deelnemers gezocht voor onderzoek naar keuzes bij palliatieve zorg

    Vrijdag 08 februari 2019

    Het projectonderzoek ‘Samenspraak’ is op zoek naar mensen die deel willen nemen aan een onderzoek rondom beslissingen over het levenseinde. Het doel van het onderzoek is om mensen met een verstandelijke beperking en hun vertegenwoordigers meer te betrekken bij deze beslissingen. Het onderzoek zal resulteren in een stappenplan.

    Leden van de Familievereniging worden uitgenodigd om na te denken en mee te praten over een stappenplan als hulpmiddel. In de flyer (zie link hieronder) staat meer informatie over het onderzoek en de te verwachten tijdsinvestering.