Dementietafel 12 september Thema: warme zorg in de laatste levensfase

  Dinsdag 08 augustus 2017

  Ervaringen en kennis delen rondom verstandelijke beperking en dementie

  De familievereniging Dicht-bij organiseert op dinsdag 12 september in samenwerking met Dichterbij en het cliëntenplatform regio Noord/Midden een dementietafel, locatie is de Weijer te Boxmeer.

  Het thema van de dementietafel is ‘warme zorg in de laatste levensfase’

  In deze bijeenkomst wordt informatie gedeeld over palliatieve zorg aan mensen met een verstandelijke beperking.  Wanneer het levenseinde in zich komt, verandert de zorg. Waar eerst het activeren voorop stond, komt in de laatste levensfase steeds meer het accent op het bieden van comfort, liefdevolle ondersteuning en het verlichten van pijn. Betrokkenheid van familie is cruciaal bij het achterhalen van de laatste wensen en het nemen van belangrijke maar ook emotionele keuzes. Hierover gaan we met elkaar in gesprek.

  Aanmelden voor de bijeenkomst op 12 september, 19.00 uur tot 21.30 uur, locatie de Weijer/de Weijerzaal, de Raetsingel 1 te Boxmeer via het aanmeldformulier op de website van de familievereniging http://www.familieverenigingdicht-bij.nl/aanmelden-activiteit/ of via het secretariaat 06 21286194/0485 372240.