Wat betaal jij, wat betaalt Dichterbij? editie 2019

  Woensdag 09 januari 2019

  Dichterbij betaalt veel zaken vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) voor cliënten die bij Dichterbij wonen. Welke zaken er vanuit de Wlz worden betaald, is wettelijk bepaald evenals de hoogte van de eigen bijdrage. Er zijn ook dingen die de cliënt zelf moet betalen, zoals verzekeringen, kleding, uitstapjes en vakanties. Een overzicht van de dingen die door Dichterbij of door de cliënt moeten worden betaald, staat beschreven in de brochure ‘Wat betaal jij, wat betaalt Dichterbij?’. 

  Tarieven

  Sommige diensten die niet vanuit de Wlz worden vergoed, kan Dichterbij leveren. Elk jaar worden de tarieven van deze diensten opnieuw aangepast, bijvoorbeeld het wassen van kleren, en het gebruik van internet en tv. 

  Ook het tarief van de dagvergoeding is gewijzigd. Aanspraak maken op een dagvergoeding kan bij afwezigheid van 72 of meer aaneengesloten uren. Deze bedraagt in 2019 € 6,50. De dagvergoeding geldt alleen voor cliënten die geen gebruik maken het budget leefgeld en bijvoorbeeld op vakantie gaan of een paar dagen bij familie verblijven. Een declaratieformulier is te vinden op de website van Dichterbij.

  De tekst van de nieuwe brochure met een overzicht van alle nieuwe tarieven is eveneens te vinden op de website van Dichterbij: www.dichterbij.nl/organisatie/financiering/wlz-tarieven-extra-diensten-dichterbij

  De brochure ‘Wat betaal jij, wat betaalt Dichterbij?’ is een coproductie van Dichterbij, de cliëntenraad en Familievereniging Dicht-bij en is op te vragen bij de DVC’er.