Uitnodiging Dementietafel

  Donderdag 09 maart 2017

  Ervaringen en kennis delen rondom verstandelijke beperking en dementie

  De familievereniging Dicht-bij organiseert op woensdag 12 april in samenwerking met Dichterbij en het cliëntenplatform regio Noord/Midden een dementietafel, locatie is ‘t Trefpunt, te Velp bij Grave.

  Het thema van de dementietafel is ‘de diagnose, en daarna…’

  In deze tweede dementietafel wordt informatie gegeven over de veranderingen die de diagnose dementie met zich meebrengt: veranderingen voor de medische zorg en de daarbij behorende vragen, veranderingen in de begeleiding en de woonsituatie, maar ook de impact van de diagnose voor de naaste familie.

  Aanmelden voor de bijeenkomst op 12 april, 19.00 uur tot 21.30 uur, locatie ‘Trefpunt, Beukenlaan te Velp bij Grave kan via het aanmeldformulier op de website van de familievereniging http://www.familieverenigingdicht-bij.nl/aanmelden-activiteit/ of via het secretariaat 06 21286194.