Wet zorg en dwang in eenvoudige taal uitgelegd

    Vrijdag 09 november 2018

    KansPlus, de landelijke belangenorganisatie voor een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking, heeft samen met de LFB (cliëntenorganisatie) een brochure geschreven over de Wet zorg en dwang. Hoewel de wet pas op 1 januari 2020 ingaat is de brochure bewust nu al uitgebracht zodat mensen met een beperking en hun familie zich goed kunnen voorbereiden op de komst van de wet.

    De Wet zorg en dwang (Wzd) is een ingewikkelde wet. Het regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking die onvrijwillige zorg krijgen. Als iemand  in een zorginstelling woont, kan iemands vrijheid (tijdelijk) worden beperkt. Voor zijn eigen veiligheid of voor de veiligheid van anderen. Dat kan echter niet zomaar. De regering heeft hiervoor de Wet zorg en dwang gemaakt. In deze wet staan regels waarom en onder welke voorwaarden iemands vrijheid mag worden beperkt. Voor zorgprofessionals is het belangrijk dat zij weten waar de wet over gaat. Zij kunnen over het onderwerp in gesprek gaan met mensen met een beperking en hun familie.

    De brochure zorg en dwang geeft informatie over vrijheid en onvrijwillige zorg, die voor iedereen te begrijpen is. Er is uitleg over de 9 verschillende soorten onvrijwillige zorg, met duidelijke, aansprekende voorbeelden. Ook wordt in stapjes beschreven wat er gebeurt, wanneer onvrijwillige zorg aan de orde is en wat dat voor het zorgplan betekent.

    Wilt u de brochure downloaden dan kan dat hier.