Voorkom uitval mantelzorgers

    Vrijdag 10 april 2015

    Zorgkantoren Coöperatie VGZ heeft in samenwerking met Zorgbelang Brabant en het expertisecentrum Familiezorg (Exfam) een folder ontwikkeld voor mantelzorgers. We willen  mantelzorgers bewust maken dat zij mantelzorger zijn en er voor zorgen dat zij niet overbelast raken. Wij waarderen de inzet van mantelzorgers en willen voorkomen dat zij uitvallen als de draaglast te zwaar wordt. Het is belangrijk om in een zo vroeg mogelijk stadium mantelzorgers bewust te maken dat zij de zorg voor hun naasten beter kunnen volhouden als zij ook goed voor zichzelf zorgen. Daarom is het belangrijk dat zij weten via welke wegen zij ondersteuning kunnen krijgen. De folder bevat praktische informatie voor deze ondersteuning in de regio.

    Klik hier voor de folder.

    Bron: Zorgkantoren Coöperatie VGZ