Algemene Ledenvergadering Familievereniging Dicht-bij kiest nieuwe bestuursleden

    Woensdag 10 april 2019

    Zaterdag 6 april  2019 maakten de aanwezige leden tijdens de algemene ledenvergadering in Nijmegen kennis met de nieuwe  bestuursleden van de Familievereniging. Tevens werd er afscheid genomen van de zittende bestuursleden Tjeu Verstappen (voorzitter a.i.), Martin Hermans (penningmeester), Els de Witte (bestuurslid), Patsy Anderson (bestuurslid), Karen Lamers (bestuurslid).

    Het nieuwe bestuur werd unaniem gekozen en veel succes gewenst. De naam van de nieuwe voorzitter is Jos Slagers. Elke Oldenziel is de beoogde penningmeester. Domien van Iersel zal de functie van secretaris op zich nemen. Elly van Lieshout is gekozen tot algemeen bestuurslid. Truce van den Berg blijft bestuurslid en is eerste contactpersoon van de vereniging.

    Het nieuwe bestuur zal -nadat de overdracht heeft plaats gevonden-  de leden informeren over de weg die ingeslagen zal worden om onze vereniging op de nieuwe eisen van de toekomst voor te bereiden.

    Het verslag van de Algemene Ledenvergadering kunt u hier lezen.