Samen sterk voor kwaliteit

  Maandag 10 juli 2017

  Op 3 juli is www.samensterkvoorkwaliteit.nl gestart. Centraal op dit digitale platform staat de dialoog tussen mensen met een beperking, hun familie en hun begeleiders en hoe dit bijdraagt aan de kwaliteit van zorg en begeleiding. Iedereen kan vanuit zijn rol het verschil maken.

  In de beoogde gesprekken zijn vijf onderwerpen belangrijk die samen bekend staan als de Kwaliteitsagenda Gehandicaptenzorg:

  • Meer kiezen
  • Passende zorg
  • Tijd voor zorg
  • Vaker luisteren
  • Samen vernieuwen

  De bedoeling is om zowel online als tijdens bijeenkomsten te laten zien hoe in allerlei acties gewerkt wordt aan het verbeteren van de zorg voor een goed leven. De site nodigt een ieder uit om mee te praten en zich sterk te maken voor de kwaliteit van de zorg in de gehandicaptensector.

  Samen sterk voor kwaliteit is een initiatief van verschillende partijen waaronder Kansplus.

  Meer weten over de kwaliteitsagenda? Op de site www.samensterkvoorkwaliteit.nl staat een makkelijke èn uitgebreide versie.