Dementietafel

  Woensdag 10 augustus 2016

  Praat mee over de signalen van ouder worden en dementie bij mensen met een verstandelijke beperking.

  Op woensdag 14 september 2016 organiseert Familievereniging Dicht-bij in samenwerking met Dichterbij, regio Noord/Midden, een dementietafel. Deze bijeenkomst is bedoeld voor ouders, verwanten en wettelijk vertegenwoordigers van mensen met een verstandelijke beperking. Tijdens de dementietafel wordt informatie gegeven over dementie en de signalen daarvan bij mensen met een verstandelijke beperking.
  Tonnie Coppus, AVG-arts van Dichterbij vertelt over de medisch-lichamelijke aspecten, Ingrid Oude Luttikhuis, eveneens van Dichterbij,  belicht de gedragsmatige aspecten. Na de pauze is er gelegenheid om vragen te stellen en eigen ervaringen te delen.

  Datum en tijd: 14 september 2016, 19.00 uur tot 21.30 uur
  Locatie:             activiteitencentrum te Velp bij Grave,
                              Beukenlaan 9, 5363 RA
  Aanmelden:     via het aanmeldformulier op de website www.fvdicht-bij.nl  
                              of via het secretariaat 06 - 212 861 94