Lidmaatschap Kansplus

    Woensdag 12 april 2017

    Sinds 2016 is de Familievereniging Dicht-bij lid van de landelijke belangenorganisatie Kansplus. Ook individuele leden van de familievereniging kunnen voordeel putten uit dit lidmaatschap.

    Zo kunnen onze leden de eerste keer kosteloos advies inwinnen bij de kennis- en advieslijn Vraagraak (ma t/m donderdag  bereikbaar tussen 10.00-13.00 uur via tel. 030-2363750). Hieronder valt ook juridisch advies. Voorts biedt Kansplus digitale toegang tot het ledentijdschrift Pluspunt en de nieuwsbrief. Daarnaast krijgen leden korting op activiteiten en producten van Kansplus en een korting van € 5,- op hun individuele lidmaatschap ( € 32,50 i.p.v. € 37,50 ). De korting geldt ook voor deelname aan de jubileumdag op 16 september a.s. in Dierenpark Amersfoort vanwege het 65-jarig bestaan van de vereniging en haar rechtsvoorgangers (VOGG, Helpt Elkander, Het Zorgenkind en het WOI).

    Omdat  de belangenorganisatie ook de spreekbuis is in Den Haag, heeft de Familievereniging regelmatig contact met hen. Kansplus maakt zich sterk voor de positie van de cliënt en diens familie en werkt samen met andere landelijke belangenorganisaties aan het bevorderen van goede zorg in de gehandicaptensector.

    Wilt u meer weten, kijk dan op de site www.kansplus.nl