Onderzoek 'kun jij leven zoals je wilt?'

    Dinsdag 12 september 2017

    Onderzoek Inspectie voor de Gezondheidszorg

    De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ ) kijkt of zorgorganisaties goede zorg geven aan mensen met een beperking. De inspectie vindt het belangrijk dat mensen met een beperking zoveel mogelijk het leven kunnen leiden dat zij wensen. En dat ze daar door de zorgorganisaties goed bij worden geholpen. Daarom deed de Inspectie voor de Gezondheidszorg onderzoek bij 38 zorgorganisaties.

    Uit de gesprekken met cliënten, ouders/familie en begeleiders bleek dat  de meeste zorgorganisaties zich inzetten om de cliënt het leven te laten leiden dat hij of zij wenst. Verder blijkt dat cliënten en verwanten vertrouwen in de begeleiding belangrijk vinden. Wanneer de cliënt de begeleiding vertrouwt, durft hij of zij meer te bespreken. Tegelijkertijd werd aangegeven door cliënten en begeleiders dat er minder tijd is voor gesprekjes tussendoor, omdat begeleiding meer tijd lijkt kwijt te zijn aan kantoor en papierwerk. De inspectie vindt dat zorgorganisaties ervoor moeten zorgen dat er genoeg tijd is voor begeleiders om tussendoor gesprekjes met de cliënt te voeren. Uit het onderzoek blijkt verder dat cliënten weten dat ze een ondersteuningsplan hebben, maar dat niet duidelijk is waar het over gaat en wat er precies in staat. De inspectie vindt dat zorgorganisaties daarom meer aandacht moeten besteden aan het ondersteuningsplan in eenvoudige en makkelijke taal en het bespreken van de plannen en de wensen in het plan. 

    De informatie uit het onderzoek is hier na te lezen.