Ik doe mee, samen sterk voor kwaliteit

    Zondag 12 november 2017

    Hoe draagt de samenwerking tussen mensen met een beperking, hun familie en hun begeleiders bij aan de kwaliteit van zorg en begeleiding in de Wlz? Iedereen kan vanuit zijn rol het verschil maken met als doel: een fijn leven. Om dit zichtbaar te maken, hebben samenwerkende partijen in de gehandicaptenzorg de website www.ikdoemee.nl gelanceerd. 

    Op deze site staan inspirerende verhalen en filmpjes van en over mensen met een beperking over wat zij willen en nodig hebben voor een fijn leven. Daarnaast staat er ook informatie over verschillende activiteiten en bijeenkomsten voor mensen met een beperking zelf en de mensen om hen heen.

    Ik doe mee is een onderdeel van het programma ‘Samen Sterk voor kwaliteit’ dat als doel heeft de kwaliteit van de gehandicaptenzorg te verbeteren. Wat dit programma inhoudt staat beschreven op de site.

    Mensen worden van harte uitgenodigd om hun persoonlijke verhaal te delen via de website www.ikdoemee.nl  Of door naar een bijeenkomst te gaan, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, met elkaar in gesprek gaan en van elkaar kunnen leren.