Verslag themabijeenkomst 'sociale netwerken'

    Maandag 12 december 2016

    Soms lijkt het alsof je er alleen voor staat, in de zorg voor een verwant. En dat voelt kwetsbaar. Een beter sociaal netwerk is dan welkom. Ook omdat een netwerk helpt om gewoon mee te kunnen doen, net als ieder ander. Jolanda den Hartog heeft in de workshop  ‘een beter sociaal netwerk’ allerhande tips gegeven aan ouders en verwanten. Via vragen en de uitwisseling van elkaars ervaringen werd het voor de aanwezigen duidelijk welke stapjes je kunt zetten om het netwerk te verstevigen.

    De workshop op zaterdag 26 november j.l. was een initiatief van de Familievereniging in samenwerking met Dichterbij en het Cliëntenplatform Zuid.

    Het verslag van de bijeenkomst kunt u hieronder lezen.