Verwanten in gesprek met de raad van bestuur Dichterbij

  Woensdag 13 maart 2019

  Verwanten in gesprek met raad van bestuur Dichterbij

  Op woensdag 27 februari vond de eerste van de vier geplande regionale ontmoetingen plaats tussen verwanten en de raad van bestuur van Dichterbij. Zo’n 20 verwanten waren aanwezig in Lent, waar de familievereniging Dicht-bij en de raad van bestuur van Dichterbij met hen in gesprek zijn gegaan over thema’s die verwanten bezighouden. Het werd een levendige en inspirerende middag, met als resultaat een lijst met aandachtspunten, die aan de raad van bestuur van Dichterbij wordt meegegeven.

  Uit de thema’s, die verwanten in de aanloop naar deze bijeenkomst hebben ingebracht, zijn vier hoofdthema’s besproken. Dat leverde het volgende op, een bloemlezing:

  Thema 1: Toekomstbestendige zorg

  • Voortdurend aandacht hebben voor voldoende balans tussen enerzijds de inzet van technische hulpmiddelen, en anderzijds de persoonlijke aandacht en het persoonlijk contact van zorgmedewerkers;
  • Naast de ‘gewone zorg’ is er veel aandacht voor E-health (technische hulpmiddelen) die de kwaliteit van zorg kan ondersteunen. Belangrijk is dat zowel medewerkers als verwanten hier weet van hebben, en dat ze er daadwerkelijk gebruik van maken;
  • In de hectiek van alledag moet er ruimte zijn (of gecreëerd worden) om de persoonlijke aandacht voor de individuele cliënt te waarborgen.

  Thema 2: Driehoek medewerker-cliënt-verwant

  • Het gebruik van Quli (als rapportage- en communicatiemiddel binnen de driehoek) verdient meer aandacht. Het is een middel om het werken binnen de driehoek te verbeteren, maar ook als verbinding tussen de professional (medewerker) en de verwant;
  • Verwanten willen op locatieniveau beter geïnformeerd worden over veranderingen die te maken hebben met personele kwesties of de organisatie van de zorg;
  • Verwanten (wettelijk vertegenwoordigers) willen graag dat de afspraken in een IOP (Individueel OndersteuningsPlan) formeel worden vastgelegd.  

  Thema 3: Toekomstige koers van Dichterbij

  • Een zorgteam met een constante samenstelling biedt de beste garanties voor kwalitatief goede zorg, maar ook voor een goede verbinding met de verwanten
  • Het inzetten van geldelijke middelen in de zorg op groeps- en individueel niveau (op basis van ZZP, PGB, meerzorg) is voor veel verwanten ondoorzichtig. De vraag aan Dichterbij is om hierin meer en toegankelijk inzicht te geven.
  • Het welzijn van medewerkers wordt erg belangrijk gevonden. Tevreden en gemotiveerde medewerkers dragen bij aan het verhogen van de kwaliteit van zorg voor de cliënten. Boodschap voor Dichterbij: “koester uw medewerkers!”

  Thema 4: Zelforganisatie

  • Het traject van zelforganisatie binnen Dichterbij vraagt veel van medewerkers. Verwanten willen dat ze voldoende ondersteuning krijgen om dit goed te kunnen uitvoeren;
  • Het is van belang dat de verantwoordelijkheden tussen teams en managers goed zijn geregeld en dat dit bekend is bij alle betrokkenen;
  • Voorkom eilandvorming: laat alle betrokkenen elkaar opzoeken, creëer de voorwaarden dat goede voorbeelden kunnen worden gedeeld, laat medewerkers van elkaar leren, elkaar inspireren!

  Bent u ook nieuwsgierig hoe Dichterbij een betere focus op de rol van verwanten kan leggen of wilt u zelf meepraten over de gewenste zorg, bezoek dan één van de andere drie regio-bijeenkomsten:

  19 maart te Boxmeer (19.30 – 22.00 uur)

  24 april te Venray  (14.00 – 16.30 uur)

  21 mei te Oss (19.30 – 22.00 uur)
  Meer info staat op www.dichterbij.nl/themabijeenkomsten

  Aanmelden is nog mogelijk door een mail te sturen naar communicatie@dichterbij.nl Graag aangeven welke bijeenkomst u bezoekt en met hoeveel personen u komt.