Verslag themabijeenkomst beschermingsmaatregelen d.d.

    Donderdag 14 december 2017

    Het verslag van de themabijeenkomst 'Wet- en regelgeving bij mentorschap, bewindvoering en curatorschap' d.d. 15 november verschijnt binnenkort in het Mededelingenblad van de Familievereniging. Een uitgebreider verslag inclusief de beantwoording van de ingediende vragen verschijnt januari 2018 via deze rubriek nieuwsberichten. Deze vertraging hangt samen met de gevraagde correctieproef van de Rechtbank. Excuus hiervoor.