Oproep nieuwe bestuursleden

  Vrijdag 15 juni 2018

  In de algemene ledenvergadering op 21 april hebben de huidige interim-voorzitter en andere bestuursleden kenbaar gemaakt dat zij in 2019 definitief hun bestuurstaken neerleggen. Dit heeft niet te maken met gebrek aan vertrouwen of samenwerking, integendeel. Ook twijfelen we niet aan het bestaansrecht van de Familievereniging. Het neerleggen van bestuurstaken heeft te maken met de eindigheid van interimschap èn met een lange staat van dienst van een aantal bestuursleden. Ook missen we een secretaris door het onverwachte overlijden van Joop Wehnes. Dit betekent dat er minimaal drie bestuursleden in de algemene ledenvergadering in 2019 voorgedragen moeten worden voor benoeming in de volgende functies: voorzitter, secretaris en penningmeester.
  Voor een vereniging is het  noodzakelijk dat er een dagelijks bestuur is.

  Daarom doet het huidige bestuur een dringende beroep op haar  leden om zichzelf kandidaat te stellen of in hun eigen netwerk actief personen te benaderen.
  Als u zelf belangstelling heeft  voor een bestuursfunctie, iemand kent die wij  kunnen benaderen of u wilt mee denken over de vacature-invulling neem dan contact  op met de huidige interim-voorzitter Tjeu Verstappen via emailadres mh_verstappen@hotmail.com of 06-44649321.

  Heeft u interesse om kennis te maken en actief te worden op een inhoudelijk thema of in een uitvoerende taak aan de slag te gaan zoals het bijhouden van de website of het onderhouden van regionale contacten in de regio’s Zuid, Oost, West of Noord/Midden, dan wordt u bij deze ook uitgenodigd te reageren.