Vacature lid Cliëntenraad Dichterbij

  Vrijdag 16 maart 2018

  Binnen de Cliëntenraad van Dichterbij is een vacature  voor een verwantlid of wettelijk vertegenwoordiger ontstaan. De Cliëntenraad van Dichterbij heeft de Familievereniging benaderd om deze vacature onder de aandacht te brengen van onze leden. Contactgegevens staan onderaan dit bericht.

  ‘Na het plotselinge overlijden van de heer Ger Dings (verwantlid en voorzitter) is de cliëntenraad op zoek naar een nieuw verwantlid c.q. wettelijke vertegenwoordiger  voor de cliëntenraad.

  Voor de goede zorg en ondersteuning van uw verwant bent u betrokken bij Dichterbij. U praat met de begeleiding en bent actief betrokken bij het ondersteuningsplan, de tevredenheidsmeting Ben Ik Tevreden en Als Je Het Mij Vraagt. Ongetwijfeld hebt u soms vragen: waarom is dat zo geregeld? Zou het niet anders kunnen? Vaak gaan deze vragen verder dan het individuele belang. Juist die vragen en het algemene beleid zoals, de primaire zorg, kwaliteit en veiligheid, financiën en organisatie van Dichterbij komen aan de orde in het overleg van de cliëntenraad met de Raad van Bestuur. Voor een aantal onderwerpen geldt dat wij een formele adviesbevoegdheid hebben.

  Is het moeilijk om mee te doen in de cliëntenraad? Nee, al doende leert men, weten wij uit ervaring.

  Kost het veel tijd? Dat valt mee, rekent u op 6 tot 8 uur per maand. De 7 overlegvergaderingen per jaar vinden plaats op het hoofdkantoor in Gennep (maandag van 17.45 – 20.30 uur).

  Wat levert het op? Dit lidmaatschap kan u veel voldoening opleveren bij het bereiken van doelen, interessante ontmoetingen en meer kennis van zaken. De cliënten uit onze raad doen een beroep op u als verwant om hen te helpen bij het nemen van ingewikkelde beslissingen. Verder ontvangt u een reiskostenvergoeding.

  Wie nemen deel aan de overlegvergadering met de Raad van Bestuur? De cliëntenraad bestaat uit 5 cliënten en 5 verwanten. De raad wordt ondersteund door een coach, een notulist en een ambtelijk secretaris. De Raad van Bestuur is vertegenwoordigd met drie personen: Hans de Veen, Cecile Stallenberg en de bestuurssecretaris Gerdo Peters. Cliënten en verwanten hebben afzonderlijk een eigen vooroverleg.

  Daarnaast kent de cliëntenraad een aantal afstemmingsbijeenkomsten op jaarbasis met de voorzitters van de vijf cliëntenplatforms en vertegenwoordiging vanuit de Familievereniging, een overleg met relevante externe partijen zoals het Zorgkantoor en een halfjaarlijkse uitwisselingsbijeenkomst met de Familievereniging.

  Hebt u interesse om zich aan te melden  (sluitingsdatum 15 april 2018) of wilt u vrijblijvend verder oriënteren, neem dan contact op met de ambtelijk secretaris Jos van de Ven, telefoon 06 – 11910534 of e-mail j.vandeven@dichterbij.nl .’ 

  Bij voorbaat dank voor uw belangstelling, dhr. Harrie Curfs, voorzitter cliëntenraad Dichterbij