Wegwijzer en aanbevelingen voor ouders van een kind met een verstandelijke beperking

  Donderdag 18 februari 2016

  Van ouders/begeleiders, verpleegkundigen en artsen vraagt een ziekenhuisopname van een kind met een verstandelijke beperking speciale aandacht.

  Platform VG Noord-Brabant heeft signalen van knelpunten serieus genomen en samen met ouders, vertegenwoordigers van woon-/zorginstellingen en ziekenhuizen de ‘ Wegwijzer voor ouders en persoonlijk begeleider’ en ‘Aanbevelingen voor zorgverleners’ ontwikkeld.

  De Wegwijzer bevat een overdrachtsformulier waarmee ouders/begeleiders vóóraf zoveel mogelijk informatie over die specifieke zorg en het gedrag vast kunnen leggen. Zij nemen dit formulier dan mee naar het ziekenhuis. De Wegwijzer bevat daarnaast adviezen die belangrijk kunnen zijn vóór, tijdens en na een ziekenhuisopname.

  De Aanbevelingen voor zorgverleners zijn opgesteld om continuïteit en coördinatie van zorg voor de cliënt te waarborgen: o.a. het belang van een ‘warme overdracht’ wordt benadrukt en tips worden gegeven hoe dit kan worden gedaan.

  Het advies is om duidelijke afspraken te maken m.b.t. zorgverlening en begeleiding van de cliënt, af te stemmen met familie/ wettelijk vertegenwoordiger en te zorgen voor vaste contactpersonen in de woon-/zorginstelling en in het ziekenhuis. De ervaringsdeskundigheid van ouders/begeleiders kan een belangrijke rol spelen bij ziekenhuisopname van hun kind/cliënt.

  Platform VG Noord-Brabant beveelt het gebruik van de Wegwijzer en de Aanbevelingen van harte aan. ‘De Wegwijzer voor ouders/persoonlijk begeleider’ en ‘de Aanbevelingen’ zijn te downloaden op de website: http://www.platformvgzuidoostbrabant.nl/project-ziekenhuiszorg

  Bron: Kansplus-Sien - Belangennetwerk voor mensen met een verstandelijk beperking