Verslag Dementietafel

    Vrijdag 19 mei 2017

    Op 12 april werd de tweede dementietafel in de regio gehouden. Deze bijeenkomst, georganiseerd door de Familievereniging Dicht-bij in samenwerking met het cliëntenplatform en Dichterbij regio Noord/Midden, werd bijgewoond door familieleden, medewerkers van Dichterbij en geïnteresseerden.

    Meer dan 40 mensen spraken met elkaar over de verschijnselen van dementie bij mensen met een verstandelijke beperking. Het thema van de avond ‘de diagnose, en daarna……’ nodigde uit tot praten over alle keuzes die op verwanten en professionals afkomen nadat de diagnose dementie gesteld is.Het volledige verslag van de bijeenkomst kunt u hieronder aanklikken.