Meer samenspraak nodig

    Woensdag 19 augustus 2020

    Uitkomst enquete afspraken rond coronamaatregelen.
    Mensen met een beperking en hun naasten worden nog steeds veel te weinig betrokken bij het maken van afspraken rond coronamaatregelen, blijkt uit de enquête die begin juli is uitgevoerd.
    Het volledige rapport kunt u nalezen in de bijlage.

    Vanavond om 20.00 uur is er een gelegenheid om online mee te praten en uw eigen ervaringen te delen of te horen wat anderen te zeggen hebben.