Wegwijs raken in Quli

  Woensdag 19 oktober 2016

  Quli is een platform dat cliënten, verwanten en wettelijk vertegenwoordigers de mogelijkheid geeft om langs elektronische weg met elkaar en andere personen in het netwerk van de cliënt te communiceren. Zo is het bijvoorbeeld ook mogelijk om het ondersteuningsplan en de dagrapportages van de cliënt in te zien.

  De familievereniging Dicht-bij ziet Quli als een belangrijk middel om het wel en wee van de verwant te volgen en het contact met hem of haar te versterken dan wel met zijn of haar begeleiders. Het is een manier om de zeggenschap vorm te geven. Dichterbij faciliteert en stimuleert het gebruik van Quli.

  Dit voorjaar heeft een kleine groep verwanten op initiatief van de Familievereniging deelgenomen aan een webinar over Quli, een workshop via de computer. Naar aanleiding hiervan zijn aanpassingen gedaan en verbeteringen doorgevoerd. De familievereniging heeft steeds gepleit voor Dichterbijbrede invoering van Quli en de volgende afspraken zijn onlangs gemaakt:

  - het benodigde account wordt op verzoek door de Dichterbij-medewerker aangemaakt;

  - het inloggen op het systeem Quli wordt makkelijker gemaakt;

  - instructies over het werken met Quli worden persoonlijk via de e-mail verstrekt;

  - bij vragen of problemen kan men een beroep doen op de Helpdesk;

  - Quli maakt het mogelijk om het ondersteuningsplan digitaal in te zien;

  - Naast de PC en de tablet is het nu ook mogelijk om met de mobiele telefoon in te loggen. In de appstore is deze app te downloaden;

  - Quli beeldbellen is inmiddels ook geactiveerd om via de mobiele telefoon te doen. Hiervoor is een speciale app te downloaden;

  - april 2017 zal elke woning van Dichterbij- cliënten beschikken over WiFi.

  Verwanten en wettelijk vertegenwoordigers die er mee aan slag willen, kunnen contact opnemen met hun DVC’er. De DVC’er zal er voor zorgen dat een Quli-account wordt aangemaakt. Zodra dit is gebeurd ontvangt men bericht per mail met de gebruiksaanwijzing.

  Aanmelden kan ook bij de coördinator E-Health van de betreffende regio.

  Het  bestuur wil graag uw ervaringen met het gebruik van Quli horen, zowel positieve als negatieve. U kunt uw ervaringen mailen naar: familievereniging.dicht-bij@planet.nl. Wilt u meer achtergrondinformatie over Quli, het gebruik, de veiligheid van het systeem en de mogelijkheden, lees dan het verslag van de presentatie tijdens de ALV hier na.