Mentorschap doet ertoe

    Dinsdag 20 september 2016

    De behoefte aan mentoren groeit. Stichting Mentorschap Nederland is daarom samen met de regionale afdelingen een campagne gestart Mentorschap doet ertoe. Het doel is om meer mensen te werven die bereid zijn om kwetsbare mensen te helpen bij de regie van hun leven. Een mentor denkt mee over persoonlijke zaken als verzorging, begeleiding en behandeling en kan worden ingeschakeld als er geen familie in beeld is of als de familie om diverse redenen het mentorschap zelf niet (meer) kan invullen. De mentor wordt altijd door de rechtbank benoemd. Meer informatie hierover bij http://www.mentorschap.nl

    Op http://www.goedvertegenwoordigd.nl is meer informatie te lezen over het regelen en uitvoeren van goede vertegenwoordiging.