Lokale VG-Netwerkbijeenkomsten

    Zaterdag 22 februari 2020

    Lokale VG-Netwerkbijeenkomsten.
    Een belangrijk onderwerp dat op de bijeenkomsten aan de orde zal komen is de uitwerking van het VN-verdrag voor mensen met een beperking, met name wat dit verdrag kan betekenen voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking. Het manifest (in 2018 opgesteld voor 15 VG belangen-organisaties) is het uitgangspunt om van gedachten te wisselen over mogelijkeden in uw eigen Gemeente/Regio om het verdrag zo uit te werken dat het op individueel niveau bijdraagt aan de zingeving van het bestaan en aan kwaliteit van leven. 

    U kunt vooraf desgewenst aangeven over welke onderwerpen u graag meer wilt horen vanuit de doelgroep zelf. Vragen, neem dan contact op met p.vandesiepkamp@kansplus.nl