Dichterbij Academy: lezing over LVB+

    Donderdag 23 augustus 2018

    Op 6 september trapt Xavier Moonen de lezingenreeks van Expertise Dichterbij af. Zijn lezing gaat over mensen met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen, aangeduid met de afkorting LVB+.

    De lezing staat open voor medewerkers en verwanten die meer willen weten over de begeleiding van mensen met een licht verstandelijke beperking en bijkomende problematiek. Xavier Moonen is bijzonder hoogleraar Kennisontwikkeling over jeugdigen en jongvolwassenen met licht verstandelijke beperkingen en gedragsproblemen. In zijn lezing gaat hij in op de grote verschillen binnen de doelgroep LVB+ en de noodzaak om op maat begeleiding te bieden.

    De interlactieve lezing start om 19.00 uur en duurt tot 21.00 uur. Aanmelden en meer info via de site van Dichterbij. Hier staat ook informatie over de 5 overige lezingen dit najaar, waaronder de lezingen met de thema's autisme en palliatieve zorg.