Herinneringsbericht ‘Wat wilt u met Dichterbij bespreken?’

  Donderdag 24 januari 2019

  Op 27 februari, 19 maart, 24 april of 21 mei a.s. bent u welkom om samen met de Raad van Bestuur van Dichterbij en de Familievereniging Dicht-bij in gesprek te gaan over uw wensen, zorgen en ervaringen met de dienstverlening van Dichterbij.

  Tot enkele jaren geleden vonden er meer vanzelfsprekende ontmoetingen plaats tussen de Raad van Bestuur of directie van Dichterbij met leden van de Familievereniging tijdens de Algemene Ledenvergaderingen van de Familievereniging. De laatste paar jaren lukt het niet om vertegenwoordigers vanuit Dichterbij aanwezig te laten zijn tijdens deze bijeenkomsten.

  Hieruit is het initiatief ontstaan voor vier regionale ontmoetingen dit voorjaar. Alle leden van de Familievereniging en de eerste contactpersonen van de cliënten van Dichterbij en vertegenwoordigers zijn uitgenodigd om kennis te maken met de Raad van Bestuur en met de plannen èn de zorgen van Dichterbij. Heeft u zich nog niet aangemeld, dan heeft u tot 1 februari de tijd om via www.dichterbij.nl/themabijeenkomsten u aan te melden.

  Programma

  Alle bijeenkomsten hebben eenzelfde opzet. Mevrouw Cecile Stallenberg van de Raad van Bestuur houdt een presentatie over belangrijke ontwikkelingen in de zorg binnen Dichterbij.

  Omdat Dichterbij ook geïnteresseerd is in uw zorgen of dilemma’s in de zorg en begeleiding van uw familielid, zal hierna in kleinere groepen gesproken worden over uw wensen en gewenste ontwikkelingen: waar loopt u tegenaan, welke zorgen wilt u graag met anderen bespreken en wat zou u graag anders zien.

  Het doel van de bijeenkomst is om via uitwisseling van ervaringen en wensen te kijken naar mogelijkheden om de kwaliteit van leven van onze verwanten -de cliënten van Dichterbij- verder te verbeteren. Uiteraard komt de rol en de behoefte van de familievertegenwoordiger ook hierbij ter sprake.

  Bij de aanmelding kunt u suggesties aandragen voor de gespreksonderwerpen. Ook wanneer u niet in de gelegenheid bent om de bijeenkomst bij te wonen, kunt u gespreksonderwerpen aandragen. Stuur in dat geval een mail naar communicatie@dichterbij.nl

  Iedereen die zich aanmeldt via www.dichterbij.nl/themabijeenkomsten ontvangt een ontvangstbevestiging. SVP aanmelden vóór 1 februari 2019.

  We ontmoeten u graag op één van de regionale bijeenkomsten in Lent bij Nijmegen, Boxmeer, Oss of Venray.

  Bestuur Familievereniging Dicht-bij