Meldactie rondom de zorg voor mensen met een ernstig meervoudige beperking

    Maandag 24 april 2017

    In de uitzending van het programma Kassa op 8 april j.l. is aandacht besteed aan de problemen rond de zorg voor mensen met een Ernstige Meervoudige Beperking (EMB). Het ging in deze uitzending vooral om de problemen waar ouders die hun kind nog thuis hebben tegenaan lopen, maar zijdelings werd ook gesproken over de kwaliteit van de zorg voor deze groep uiterst kwetsbare mensen die al in zorginstellingen wonen.

    De uitzending was een krachtig signaal dat er iets moet gebeuren. KansPlus wil als landelijke belangenorganisatie verder gaan dan alleen een signaal afgeven. Door middel van een meldactie wil ze het signaal onderbouwen en waar nodig en wenselijk zoveel mogelijk met melders zelf kijken welke concrete acties mogelijk zijn om de zaak in beweging te krijgen.

    Deelnemen aan de meldactie kan via deze link.

    Het gaat er overigens niet om alleen reacties te krijgen als er problemen zijn. Ook positieve ervaringen met de zorg zijn welkom.