De Zorgcentrale, zorg op afstand in de nacht

    Dinsdag 24 april 2018

    In oktober 2017 stelde het programma Nieuwsuur vragen over de veiligheid van de uitluistersystemen binnen de gehandicaptenzorg. Aanleiding hiervoor waren situaties waarin volgens familieleden van cliënten in de zorg de veiligheid in de nacht onvoldoende was gegarandeerd. Deze uitzending heeft veel onrust veroorzaakt. Ook familieleden van cliënten bij Dichterbij hebben hun zorgen geuit bij de programmamakers en contact opgenomen met de Familievereniging.

    Voor Dichterbij is dit reden geweest om nog eens nader te onderzoeken of de zorg in de nacht veilig is en welke maatregelen genomen moeten worden om meer veiligheid in te bouwen. Tegelijkertijd heeft de landelijke koepel VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) besloten meer inzicht te willen krijgen in hoe nachtzorg  is georganiseerd, in welke mate er incidenten plaatsvinden en wat hiervan kan worden geleerd. De Familievereniging heeft naar aanleiding van de uitzending vragen gesteld aan de Raad van Bestuur en de zorgen gedeeld met de CR. Daarnaast zijn we op bezoek gegaan bij de Zorgcentrale voor een informatieve rondleiding. Dit bezoek aan de locatie in Oostrum bij Venray heeft in maart dit jaar plaatsgevonden. In bijgaand verslag staat informatie over de werkwijze van de Zorgcentrale.