De Familievereniging als belanghebbende:

    Zaterdag 24 juli 2021

    Het CBb (College van Beroep voor bedrijfsleven) oordeelde dat de Familievereniging , op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg, als een eigenstandig belanghebbende moet worden aangemerkt bij een fusieproces, los van het feit dat medezeggenschap formeel is geregeld via Cliëntenraden. 

    Wilt u hieromtrent meer lezen dan vindt u via onderstaande link de betreffende publicatie van KansPlus.

    http://www.vraagraak.nu/2021/03/30/nza-moet-bij-fusie-naar-familie-luisteren/