Eerste themabijeenkomst 'Zeggenschap doe je samen'

    Donderdag 24 september 2015

    De eerste themabijeenkomst ’Zeggenschap doe je samen’ op de locatie Gennep levert een schat aan ervaringen en ideeën op. Sommige deelnemers hoorden veel nieuws over alle veranderingen binnen Dichterbij. Anderen zijn al op een andere manier geïnformeerd maar geven aan meer inzicht te hebben gekregen. De tafelgesprekken waarbij ervaringen en ideeën werden uitgewisseld, worden als waardevol en prettig ervaren. De aanwezige familieleden, verwanten en medewerkers van Dichterbij die met elkaar over zeggenschap hebben gesproken, concludeerden dat zeggenschap werkt, maar dan moet er goed geluisterd worden naar elkaars argumenten. Vervolgens is het nodig om afspraken te maken die ook worden nagekomen.

    Alle aanwezigen kregen ook een inkijkje in ‘Als je het mij vraagt’. Binnenkort start Dichterbij onder deze titel met gesprekken op locatie. Het doel is om wensen en ideeën gezamenlijk te bespreken, afspraken te maken en die te toetsen op de haalbaarheid. De uitnodiging aan ouders en verwanten om mee te praten ligt er. Toch werd er ook een kritische noot geplaatst. Omdat de zorg financieel begrensd is, hebben veel ouders en verwanten het gevoel dat wat ze werkelijk willen, tijd voor meer directe zorg of begeleiding, niet voldoende beschikbaar is.

    Wilt u meer weten hoe zeggenschap en medezeggenschap binnen Dichterbij geregeld is, dan kunt u de presentatie van Jos van de Ven, ambtelijk secretaris van de Cliëntenraad van Dichterbij, hier nalezen.