Verslag bijeenkomst erfrecht en testament

    Zondag 25 november 2018

    Op 25 oktober hield de Familievereniging Dicht-bij samen met de Cliëntenraad van Dichterbij een lezing over erfrecht en het testament. Notaris Teeuwen hield een inleiding over het wettelijke erfrecht en de mogelijkheid om via een testament het erfdeel te beperken om te voorkomen dat iemand met een verstandelijke beperking over een te groot vermogen beschikt. In het verslag van deze bijeenkomst vindt u ook het antwoord op de gestelde vragen tijdens en voorafgaand aan deze bijeenkomst.

    Het verslag van de bijeenkomst is via onderstaande link te lezen.