Ervaringen met onafhankelijke cliëntondersteuning

  Maandag 26 februari 2018

  Ervaringen met onafhankelijke cliëntondersteuning

  Sinds 2015 hebben cliënten en familieleden die gebruik maken van de Wlz (wet langdurige zorg) de mogelijkheid om een onafhankelijk cliëntondersteuner in te schakelen. Dat kan zijn als men op zoek is naar passende zorg, een passende woonplek, dagbesteding, maar ook in andere situaties, bv. bij conflicten.

  Uit onderzoek blijkt dat veel mensen nog niet weten dat zij gebruik kunnen maken van onafhankelijke cliëntondersteuners die werkzaam zijn vanuit MEE, Zorgbelang, Huis van de Zorg of het Zorgkantoor. Om daar verandering in te brengen is KansPlus op zoek naar positieve ervaringen met onafhankelijke cliëntondersteuning. Deze ervaringen wil KansPlus (anoniem) bundelen om VWS, zorgkantoren en zorgaanbieders te adviseren hoe er meer bekendheid gegeven kan worden aan de Wlz-cliëntondersteuner.

  Iedereen die goede ervaringen heeft opgedaan en deze wil delen in een kort telefonisch interview (ongeveer 20 minuten) kan voor 1 april contact opnemen met Dorien Kloosterman tel (06) 46291032 of mail d.kloosterman@kansplus.nl

  Deze actie vindt plaats in het kader van de Kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg ‘Samen Sterk voor Kwaliteit’ waarin een coalitie van verschillende partijen in de zorg (Ieder(in), KansPlus, LFB, LSR, MEE Nederland, NVAVG, VGN, V&VN, Zorginstituut Nederland, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd i.o. en het Ministerie van VWS) werkt aan het verbeteren van de kwaliteit van de gehandicaptenzorg. Meer informatie is te vinden www.ikdoemee.nl