Cliëntenraad Dichterbij heeft een vacature

  Donderdag 26 september 2019

  Binnen de Cliëntenraad van Dichterbij is een vacature voor een verwantlid of wettelijk vertegenwoordiger ontstaan. De Cliëntenraad van Dichterbij heeft de Familievereniging benaderd om deze vacature onder de aandacht te brengen van onze leden. Contactgegevens staan onderaan dit bericht.

  Voor de goede zorg en ondersteuning van uw verwant bent u betrokken bij Dichterbij. U praat met de begeleiding en bent actief betrokken bij het ondersteuningsplan, de tevredenheidsmeting Ben Ik Tevreden en Als Je Het Mij Vraagt. Ongetwijfeld hebt u soms vragen: waarom is dat zo geregeld? Zou het niet anders kunnen? Vaak gaan deze vragen verder dan het individuele belang. Juist die vragen en het algemene beleid zoals, de primaire zorg, kwaliteit en veiligheid, financiën en organisatie van Dichterbij komen aan de orde in het overleg van de cliëntenraad met de Raad van Bestuur. Voor een aantal onderwerpen geldt dat de Cliëntenraad een formele adviesbevoegdheid heeft. 

  Is het moeilijk om mee te doen in de cliëntenraad? Nee, al doende leert men, is de ervaring. De 5 cliënten en de 5 verwanten in de raad krijgen bovendien ondersteuning van een coach, een notulist en een ambtelijk secretaris.

  Kost het veel tijd? Reken op 6 tot 8 uur per maand. De 7 overlegvergaderingen per jaar vinden plaats op het hoofdkantoor in Gennep (maandag van 17.30 – 20.30 uur). Daarnaast zijn er op jaarbasis 3 bijeenkomsten met de regionale cliëntenplatforms en vertegenwoordiging vanuit de Familievereniging, een overleg met relevante externe partijen zoals het Zorgkantoor en een halfjaarlijkse uitwisselingsbijeenkomst met de Familievereniging.

  Wat levert het op? Deelname aan de Cliëntenraad kan voldoening opleveren bij het bereiken van doelen en biedt daarnaast interessante ontmoetingen en meer kennis van zaken. De cliënten uit de  raad doen een beroep op u als verwant om hen te helpen bij het nemen van ingewikkelde beslissingen. Verder ontvangt u een reiskostenvergoeding.

  Hebt u interesse om zich aan te melden, stuur dan een korte motivatie naar de ambtelijk secretaris Jos van de Ven, telefoon 06 – 11910534 of e-mail j.vandeven@dichterbij.nl . De sluitingsdatum is 1 oktober 2019.