'Vergeten' kinderen nog niet naar Jeugdwet

    Woensdag 27 juli 2016

    De zorg aan zo'n 2400 kinderen met een zware verstandelijke beperking blijft voorlopig betaald vanuit de WLz (Wet Langdurige Zorg). Het gaat hier om de groep thuiswonende kinderen uit de zogenaamde 'vergeten groep' die volgens de indicatierichtlijnen onder de Jeugdwet zou komen te vallen. Vanuit diverse belangenorganisaties, waaronder Ieder(in), is protest aangetekend. Staatssecretaris van Rijn laat weten dat de overgangsregeling met betaling vanuit de WLz tot juli 2017 van kracht blijft. 

    Het persbericht van Ieder(in) kunt u hier lezen.