Aankondiging van de Algemene Ledenvergadering in het najaar 2021

  Dinsdag 27 juli 2021

  Via dit nieuwsbericht willen we alvast aankondigen dat de Algemene Ledenvergadering op 16 oktober 2021 zal plaatsvinden. We zullen er maximaal op inzetten dat we elkaar bij deze bijeenkomst persoonlijk en coronaproof kunnen ontmoeten.  Op welke locatie we dat gaan organiseren laten we u zo spoedig mogelijk weten. Ook informeren we u dan over de wijze waarop u zich als deelnemer kunt aanmelden voor deze Algemene Ledenvergadering. 

  Het meerjarenbeleidsplan zal een belangrijk punt op de agenda zijn. Daarnaast zullen de, in het kader van de Wet Zorg en Dwang, benoemde externe vertrouwenspersonen zich aan de leden voorstellen.

  Het bestuur overweegt om ook aandacht te besteden aan de corona-aanpak door Dichterbij. Niet alleen door terug te kijken, maar vooral om mede op basis van ervaringen van naasten te bezien hoe het nu verder zou moeten.

  Bij de Algemene Ledenvergadering is het elkaar ontmoeten altijd belangrijk. We zullen het programma zodanig inrichten dat hiervoor volop tijd is.

  We willen u vragen 16 oktober 2021 alvast te noteren in uw agenda.

  We zien ernaar uit u dan te kunnen ontmoeten.  Wordt vervolgd.