Cliëntondersteuning in de Wlz

  Vrijdag 29 mei 2015

  In de Wet langdurige zorg (Wlz) is geregeld dat u bij allerlei vragen over uw zorg ondersteund kunt worden door een cliëntondersteuner van MEE. MEE heeft meer dan 60 jaar ervaring en helpt jaarlijks circa 100.000 mensen met een ondersteuningsvraag op alle gebieden. Wij helpen u bij het organiseren van wat u nodig heeft om uw leven en zorgbehoefte zo goed mogelijk in te richten. Uw wens staat centraal. Vaak heeft u te maken met verschillende organisaties, instanties en wet- en regelgeving. MEE zorgt voor samenhang in het zorgaanbod en stemt waar nodig af met uw netwerk (zoals mantelzorgers, familie, vrijwilligers).

  MEE biedt u informatie en advies, ondersteuning bij het opstellen, evalueren en bijstellen van uw persoonlijk plan en zorgplan, het kiezen van een zorgaanbieder en bemiddeling wanneer de cliënt en de zorgaanbieder er samen niet uitkomen. De ondersteuning die MEE biedt, is onafhankelijk van zorgaanbieders en zorgkantoren.

  Waarom?

  Een cliëntondersteuner zorgt voor een sterkere positie van u als cliënt. Door u te informeren, adviseren en te begeleiden kunt u de keuzes maken die goed bij uw situatie passen.

  Wanneer schakel ik een cliëntondersteuner in?

   Alle mensen met een Wlz- indicatie kunnen gebruik maken van een cliëntondersteuner. U kunt ondersteuning vragen bij de volgende zaken:

  • Informatie en advies: dit betekent in ieder geval dat ondersteuners u kunnen informeren en adviseren over verschillende ondersteuningsvormen, het zorgaanbod in de regio of voor specifieke doelgroepen, uw rechten en wachttijden bij zorgaanbieders.
  • Het kiezen van een passende zorgaanbieder: cliëntondersteuners kunnen u bemiddelen of begeleiden naar een zorgaanbieder als u gekozen heeft voor opname in een instelling, een Volledig pakket thuis (VPT) of Modulair pakket thuis (MPT).
  • De invulling van uw zorgvraag:
   bijvoorbeeld ondersteuning bij het opstellen van een persoonlijk plan voor MPT en Persoonsgebonden budget (Pgb). Maar ook ondersteuning wanneer u het met uw zorgaanbieder niet eens wordt over de invulling van uw zorgvraag.
  • Het opstellen, evalueren en bijstellen van uw zorg of ondersteuningsplan:
   u kunt ondersteuning vragen bij het gezamenlijk voorbereiden van deze zorgplanbespreking, maar ook om u tijdens het gesprek bij te staan.

   

  Folder onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz voor cliënten (uitgebreid)

  Flyer onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz voor cliënten (beknopt)