Onderzoek over de keuzes voor dagbesteding

  Zaterdag 29 juli 2017

  Drie landelijke belangenorganisaties, KansPlus, LSR en Ieder(in), gaan onderzoek doen naar de keuzes die mensen (moeten) maken bij het vinden van passende dagbesteding vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).
  Dit onderzoek vindt plaats in het kader van de Kwaliteitsagenda ‘Samen sterk voor kwaliteit’. Het doel van de kwaliteitsagenda is om de positie van mensen met een beperking en hun naasten te verstevigen en de kwaliteit van zorg te verbeteren. De kwaliteit van leven wordt voor een groot deel bepaald door de zorg en ondersteuning die dagelijks aangeboden wordt.
  De kwaliteitsagenda is tot stand gekomen in samenwerking met een groot aantal landelijke organisaties waaronder vier cliëntenorganisaties. Daarnaast zijn de koepel van zorgaanbieders, VWS, zorgkantoren, inspectie, MEE, het zorginstituut, e.a. betrokken. Het programma richt zich op de periode 2016-2018 en is geschreven voor mensen met een beperking die Wlz-zorg ontvangen.

  Voor wie?

  Voor dit onderzoek wil Kansplus graag in contact komen met ouders of andere verwanten van mensen waarbij de dagbesteding na 1 januari 2015 is gewijzigd.
  • Is de dagbestedingslocatie gesloten?
  • Heeft u/uw familielid zelf gekozen om naar een andere dagbesteding te gaan?
  • Moet u/uw familielid naar een andere locatie omdat er problemen met vervoer zijn?
  • Moet u/uw familielid verhuizen naar een andere woonvorm waardoor ook de dagbesteding wijzigt?
  • Heeft u/uw voor het eerst gebruik gemaakt van dagbesteding bijvoorbeeld omdat u/uw
  familielid van school komt?

  Wat gebeurt er met de resultaten van het onderzoek?
  In 2016-2017 heeft een onderzoek plaats gevonden naar de keuzen die mensen maken, de wijze waarop voorlichting plaats vindt en de wensen van betrokkenen ten aanzien van keuzemogelijkheden en voorlichting. Gebleken is dat er rondom dagbesteding veel vragen zijn over vrije keuze en de wijze waarop uiteindelijk voor ‘passende’ dagbesteding wordt ‘gekozen’.
  Dit item willen we graag verder uitdiepen en van de resultaten zal een rapport verschijnen dat gebruikt kan worden voor regionale en landelijke belangenbehartiging. Daarnaast zullen de resultaten worden gebruikt voor voorlichtingsbijeenkomsten die in 2017/2018 zullen plaatsvinden op scholen voor speciaal onderwijs en dagcentra.

  Hoe kunt u meedoen?
  Als u zich via deze link aanmeldt, zal er een afspraak gemaakt worden voor een telefonisch interview van ongeveer 20 minuten. Uiteraard zullen de resultaten anoniem verwerkt worden. Indien u belangstelling hebt, kunt u tijdens het interview aangeven dat u het rapport graag wilt ontvangen.
  Ook als u gebruik maakt van een PGB (persoonsgebonden budget) voor dagbesteding of een PGB voor woonbegeleiding en dagbesteding in ZIN (zorg in natura) hebt, vragen wij u te reageren. Voor vragen kunt u mailen naar d.kloosterman@kansplus.nl