Samen sterk voor kwaliteit

  Maandag 30 juli 2018

  Onder het motto  ‘Samen Sterk voor Kwaliteit’ werken alle partners in de langdurige gehandicaptenzorg aan diverse activiteiten van de kwaliteitsagenda 2016-2018. Eén van die activiteiten is de ontmoeting tijdens de SamensSterkdagen.

  Tussen half september en half november 2018 organiseert KansPlus in samenwerking met andere cliëntorganisaties vijf ontmoetingen verspreid over Nederland. De Samensterkdagen zijn bedoeld voor mensen met een beperking, hun familie, vrienden en vrijwilligers en zorgprofessionals/begeleiders:

  Vries (Drenthe), 28 september 2018, van 10.00- 15.30 uur

  Rijswijk, 5 oktober 2018, van 10.00 – 15.30 uur

  Utrecht, 26 oktober 2018, van 10.00 – 15.30 uur

  Rosmalen, 2 november 2018, van 10.00 – 15.30 uur

  Enschede, 9 november 2018, van 10.00 – 15.30 uur

  Iedere SamenSterkdag is opgezet met de bedoeling om elkaar te ontmoeten, lezingen te bezoeken en mee te doen aan workshops over verschillende thema’s, zoals versterken van medezeggenschap, in gesprek over het ondersteuningsplan, kwaliteit van zorg of leven in vrijheid. De kwaliteitsagenda van de zorg aan mensen met een beperking is het uitgangspunt. In de kwaliteitsagenda staan afspraken over kwaliteit van zorg en over samenwerken aan nog betere zorg en ondersteuning.

  Toegang is gratis, aanmelding verplicht via samensterkdagen@outlook.com

  Meer informatie over de aanmelding en het programma via website www.ikdoemee.nl