Nieuw: collectieve schade- en zorgverzekeringen voor cliënten van Dichterbij

  Donderdag 03 december 2015

  Cliënten van Dichterbij kunnen vanaf 2016 gebruik maken van collectieve schade- en zorgverzekeringen van IAK Verzekeringen. De pakketten kennen goede dekkingen, zijn afgestemd op de behoeften van de doelgroep en bovendien financieel aantrekkelijk.
  De collectieve regelingen zijn op verzoek van de Familievereniging Dicht-bij tot stand gekomen en speciaal voor cliënten van Dichterbij gemaakt. IAK Verzekeringen is een gerenommeerde partij, die van zijn klanten gemiddeld een 8,2 krijgt voor de dienstverlening (25.000 beoordelingen).
  Schadeverzekeringen
  De collectieve schadeverzekeringen zijn ondergebracht in het IAK Privé Pakket. Cliënten kunnen hier verzekeringen afsluiten binnen de categorieën verkeer, wonen, recreatie en personen. Naast de afgesproken collectiviteitskorting is er een pakketkorting tot 12,5 procent, afhankelijk van het aantal verzekeringen dat iemand afsluit.
  Zorgverzekeringen
  Bij de zorgverzekering kunnen cliënten kiezen tussen Menzis, Ohra en IAK Verzekeringen. Bij Ohra is de collectiviteitskorting 8 procent op de basisverzekering en 10 procent op de aanvullende verzekeringen. Bij Menzis liggen deze percentages op 7 respectievelijk 9 procent en bij IAK Verzekeringen op 9 en 10 procent. De zorgverzekering van IAK is gebaseerd op de zorgverzekering van VGZ. Mogelijk wordt Zilveren Kruis aan het keuzepakket toegevoegd. Dichterbij en Zilveren Kruis zijn daarover nog met elkaar in gesprek.
  Wil je meer weten?
  Een overzicht van het totale aanbod staat op www.iak.nl/Dichterbij (zie andere zorgverzekeringen). De zorgverzekering van Zilveren Kruis staat hier nog niet bij. Komt het tot een collectief contract, dan wordt die verzekering direct toegevoegd. Op de site kun je premies berekenen en de verzekeringen afsluiten. Cliënten van Dichterbij doen dus rechtstreeks zaken met IAK. Uiteraard kiezen zij zelf of ze wel of niet gebruikmaken van het collectieve aanbod. Als verwant kun je dit wellicht samen bespreken en vergelijken met zijn/haar huidige verzekeringspakket. Wil je meer informatie of een gratis adviesgesprek, neem dan contact op met de IAK-klantenservice (040) 26 11 888.
  Aansprakelijkheidsverzekering
  Geadviseerd wordt om een aansprakelijkheidsverzekering particulieren af te sluiten. De bedrijfsverzekering van Dichterbij dekt alleen schade als er een medewerker van Dichterbij aanwezig is op het moment dat de schade wordt veroorzaakt. Ontstaat er schade op het moment dat de cliënt activiteiten onderneemt zonder begeleider van Dichterbij, dan is een eigen aansprakelijkheidsverzekering nodig.

  ‘Een verkeerde zorgpolis kan u duur komen te staan’ Kies bewust!
  Onder die leus voert de Nederlandse Patiëntenfederatie (NPCF) een voorlichtingscampagne over het bewust kiezen van een zorgverzekering. Op de NPCF-website zijn onder meer een Keuzegids en Tips te vinden die helpen bij het kiezen van een (nieuwe) zorgverzekering. Een handig hulpmiddel is ook het stappenplan van Ieder(in): Hoe kies ik mijn zorgverzekering voor 2016? Zie hiervoor de downloads bij het volgende bericht: Overstappen van zorgverzekering.