De dementietafel nodigt uit

    Woensdag 05 oktober 2016

    Op 14 september 2016 vond voor de eerste keer de dementietafel plaats in de regio. De familievereniging Dicht-bij nam het initiatief om in samenwerking met Dichterbij en de regioraad Noord/Midden deze bijeenkomst te organiseren.  

    De dementietafel is opgezet als een ontmoetingsplaats voor familie en professionals die de zorg hebben voor ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking.  In den lande worden  al op diverse plaatsen dementietafels gehouden, steeds met een wisselend thema. Nu voor het eerst in het werkgebied van Dichterbij. In een ongedwongen sfeer namen zo’n 50 mensen deel aan het gesprek over dementie bij mensen met een verstandelijke beperking.  De reacties zijn positief. Zowel de professionals als de aanwezige ouders, verwanten en vertegenwoordigers van mensen met een verstandelijke beperking vonden het prettig om kennis op te doen en ervaringen te delen. 

    Het verslag van de bijeenkomst kunt u hier openen.