Ledenvergadering 25 oktober 2014

  Vrijdag 07 november 2014

  Een zeer informatieve inleiding, een aandachtig publiek en afscheid van een betrokken bestuurder,  dat is heel kort samengevat het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 25 oktober 2014. Zo’n kort verslag doet echter geen recht aan de bijeenkomst, die goed werd bezocht en naar goed gebruik van de familievereniging ook veel vragen heeft beantwoord. Vragen over de veranderingen in de zorg, die door het verhaal van onze gastspreekster, Dorien Kloosterman, voor een belangrijk deel  werden beantwoord. Het uitgebreide verslag vindt u onderaan deze pagina.

  Afscheid van Ton Ermers

  Na de lunchpauze stond het huishoudelijk gedeelte van de ledenvergadering op het programma. Henk Krabbenborg, de dagvoorzitter, sprak een mooi dankwoord uit, gericht aan onze scheidende voorzitter ad interim, de heer Ton Ermers.  De woorden ad interim duiden al aan dat het hier slechts om een tijdelijke waarneming zou gaan. En voor Ton was het moment van afscheid gekomen. Hij heeft de Familievereniging gesteund en het voorzitterschap op zich genomen toen we in april 2013 bestuurlijk zogezegd in zwaar weer zaten. Sinds die tijd is er hard gewerkt om het bestuur te versterken en is een zoektocht gestart naar een nieuwe voorzitter. Een nieuwe voorzitter hebben we helaas nog niet,  maar Ton heeft er wel voor gezorgd dat er een nieuw perspectief voor de Familievereniging Dicht-bij kwam; onder zijn voorzitterschap is onder andere het meerjarenplan tot stand gekomen. Ton bedankt voor je inzet!

  Vragen over Bronn

  Bij de vragenronde, een vast element op onze ledenvergaderingen,  werd duidelijk dat de gebeurtenissen bij Bronn bewindvoering in de afgelopen periode ook vragen hebben opgeroepen, voornamelijk in de vertrouwenssfeer. Wim le Clercq, de directeur ad interim van Bronn was samen met Francien Peeters aanwezig om vragen te beantwoorden en onduidelijkheden weg te nemen. Duidelijk is dat de organisatie blijft bestaan en budgetbeheer en kas- en zakgeldbeheer blijft doen. Mogelijk dat ze op termijn gaan samenwerken met een andere organisatie. De heer le Clercq bood zijn excuus aan voor het gebeurde maar meldde eveneens dat er niets onwettigs is gebeurd. In sommige bewindvoeringen zijn nalatigheden geconstateerd, maar het betreft geen dossiers van cliënten van Dichterbij. GGN bewindvoering heeft een groot deel van de dossiers overgenomen. De aanwezige dames van GGN beaamden dit en merkten verder op dat er sprake was van een goede samenwerking met Bronn voor wat betreft de overdracht van dossiers.

  De nieuwe website

  Met gepaste trots hebben we ook de nieuwe website gepresenteerd. Martin Hermans heeft de aanwezigen enthousiast kunnen maken voor deze nieuwe manier van informatieoverdracht voor de familievereniging. We hopen dat er door de website een levendige dynamiek ontstaat tussen de leden en het bestuur. Wij hebben er vertrouwen in en hopen dat u regelmatig de website checkt.

  Geslaagde bijeenkomst

  Door de mooie opkomst van ruim 80 leden, de interessante uitleg van mevr. Kloosterman, de bijdragen van mevr. Flören van Dichterbij, de heer Le Clercq en mevr. Peeters  van Bronn, mevr. Bex en mevr. Cordewener van GGN Bewindvoering hebben we een boeiende en zeer informatieve bijeenkomst gehad.

  Het verslag van de vergadering kunt u >hier lezen